Thu. Oct 17th, 2019

Perkara yang paling sukar adalah meyakinkan orang dengan kebolehan kita dalam tempoh 15 saat pertama .