1 March, 2024

Perkara yang paling sukar adalah meyakinkan orang dengan kebolehan kita dalam tempoh 15 saat pertama .