22 September, 2023

Perkara yang paling sukar adalah meyakinkan orang dengan kebolehan kita dalam tempoh 15 saat pertama .