Sun. Jul 12th, 2020

Perkara yang paling sukar adalah meyakinkan orang dengan kebolehan kita dalam tempoh 15 saat pertama .