12 May, 2021

Trading

2 min read

Perjalanan dalam dunia trading sememangnya sangat mencabar. Jika trader tidak berpegang kepad rules yang ditetapkan, mungkin sahaja trader boleh tersungkur...