Sun. Jul 5th, 2020
2 min read

Perjalanan dalam dunia trading sememangnya sangat mencabar. Jika trader tidak berpegang kepad rules yang ditetapkan, mungkin sahaja trader boleh tersungkur...