Sat. Jun 6th, 2020

Month: May 2020

2 min read

Perjalanan dalam dunia trading sememangnya sangat mencabar. Jika trader tidak berpegang kepad rules yang ditetapkan, mungkin sahaja trader boleh tersungkur...